Metody Analizy Wielokryterialnej I Wielowymiarowej We Wspomaganiu Decyzji


Kesra Nermend

Metody Analizy Wielokryterialnej I Wielowymiarowej We Wspomaganiu Decyzji

Cena detaliczna: 79,00 zł
Twoja cena: 75,94 zł

Wydawnictwo: PWN
Oprawa: miękka
Numer katalogowy: 1879415
Dostępność: 24h
Poleć znajomym:



Do koszyka


Metody Analizy Wielokryterialnej I Wielowymiarowej We Wspomaganiu Decyzji - opis

Książka Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji jest kierowana do środowiska naukowego z różnych dziedzin nauki (społecznych, technicznych, itp.), menedżerów oraz osób zarządzających instytucjami, tzn. wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z problematyką wielokryterialnego podejmowania decyzji.
Publikacja porządkuje dorobek naukowy z różnych obszarów wspomagania decyzji, tzn. metod MCDM (ang. Multiple Criteria Decision-Making), MCDA (ang. Multi Criteria Decision) oraz MCA (ang. Multidimensional Comparative Analysis).
Zawiera liczne przykłady (głównie z zakresu ekonomii) ułatwiające zrozumienie własności poszczególnych metod oraz ich praktyczne wykorzystanie.
Dr hab. inż. Kesra Nermend - profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Metod Komputerowych w Ekonomii Eksperymentalnej w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Prezes Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Współzałożyciel Laboratorium Neuronauki Poznawczej na Uniwersytecie Szczecińskim. Koordynator wielu projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowych. Organizator oraz współorganizator licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Autor wielu krajowych i zagranicznych publikacji. Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z zastosowaniem metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych w analizie zjawisk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod wielokryterialnych, wielowymiarowej analizy danych, a także technik neuronauki poznawczej w badaniach zachowań społecznych oraz modelowaniu preferencji konsumentów w procesie podejmowania decyzji. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie.

Nowości z kategorii Poradniki informatyczne: